Aile Dizimi, morfogenetik alanda aile köklerine yapılan ruhsal bir yolculuktur.
Afrika’da Zulu kabilesinin ateş başında toplanarak, sorunlarının çözümüne yönelik yaptıkları törenleri gözlemleyip bir sistematik haline getiren Bert Hellinger, Familien Aufstellung ismiyle 90’lı yıllarda Almanya’da Aile Dizimi Terapisini ortaya çıkarmıştır. Kişinin, ailesi ve kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır.
Sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da ailenin, ataların özellikleri aktarılmakta. Hatta dedesine çekmiş, aynı halası, annesi kılıklı gibi huylardan da hayatta bahsedilir. Aile büyüklerinin yaşadıkları ve yaşananların bıraktıkları etkiler de kuşaktan kuşağa aktarılan
miraslardandır.
Aile Dizimi Terapisinde, aile bireylerinizin yaşadıkları olaylar karşısında neler hissettiklerini, korkularını ve kaygılarını görmeniz sağlanıyor. Hangi atadan, hangi sorunların devir anıldığı ortaya çıkarılır. Yaşanılan göç, deprem, taciz, sevgisizlik, kıtlık, çocuk kaybı, düşük, kürtaj, travmalar gibi birçok konu sonraki nesle genlerle taşınabilmekte ve bunlar aile diziminde şifalanabilmektedir.
Eğer kişi nedenini bilmediği, anlayamadığı zorluklar yaşıyorsa, tekrar eden kısır döngüler yaşıyor, parasal, miras, iş hayatı ile ilgili sorunlarla uğraşıyorsa, ilişkilerinde mutlu olamıyorsa, benzer durumlara aile, akrabalarında da şahit olduysa atalarından bu yükleri
tanıyor anlamına gelmektedir.
Birçok kişi anne veya babasından sevgi görememekten yakınmakta ve bu durum kendi hayatına da yansımaktadır. Bu durumdan dolayı da ailesine öfke duymakta olan danışan, aile diziminde bunların sebeplerini gördüğünüzde öfke duygusu da orada çözülmekte ve kendinizde sevgi duygusu da artmaktadır. Hayatınızda artık her şey değişmeye başlıyor.
Aile dizimi grup çalışması veya bireysel olarak uygulanabilmektedir. Talep edilen ve alandaki genel sorunlar gözlemlenmek üzere dizim açılır. Alandaki sorunlar gözlemlenir, sorunun başladığı ataya kadar gidilir. Önemli olaylar aile sistemine dahil edilir. Buradaki sorunların çözümü uzman tarafından gerçekleştirilir.
Grup çalışmasında temsilciler sizi ve aile bireylerini, atalarını temsil etmektedir. Temsilci olan kişi de rasgele seçilmemektedir, tesadüf değildir. Temsilcinin de kendi yaşamınızdaki benzer bir durumdan dolayı kişi veya döngüyü temsil etmek için o alanda bulunma durumu yüksektir. Farkındalık ve dönüşüm temsilci için de başlamaktadır. Sorunların şifalanması çalışma ile başlamakta olup, sonuçları kimi danışan hemen görmeye başlamakta, kimi için de birkaç ay içerisinde tezahür etmektedir.
Sağlıklı ilişkilerle, bolluk bereket içinde daha mutlu, huzurlu bir hayat için aile köklerinden gelen sorunlar keşfedilerek çözülebilir. Herkesin bir kez bile olsa aile dizimi açtırması hayatında büyük değişimler yaşamasına vesile olacaktır. Ruhsal Farkındalık Akademisi’nde aile dizimi çalışmalarına katılabilirsiniz.